Bestuur en Comissie

Het bestuur en de commissies van Golfclub Borghees stellen zich ten doel het golfspel en de
gezelligheid op Golfbaan Borghees te bevorderen. Dit doen zij met name door het organiseren van
toernooien, het deelnemen aan competities en het onderhouden van contacten met de
baaneigenaar en de Duitse golfbond (DGV).

Bestuur
Wim Hieltjes Voorzitter
Lisa koenen Penningmeester
Hans Veldhorst Bestuurslid
Marian Verheij Bestuurslid

 
Commissies
Wedstrijd en toernooi commissie:
Ed Riewald Voorzitter WC
Mark Brouwer Commissielid
Annemiek Jansen Commissielid
Mike Jebson Commissielid
Rene van Velsen Commissielid
Wim Hieltjes Commissielid
Thekla Hieltjes Commissielid
Theo Dinkelberg Commissielid
Jörg Kreyenbrink Commissielid
Harry Berendts Commissielid
Henny Derksen Commissielid
  
Leden die zich graag willen inzetten voor de golfclub zijn van harte welkom.
U kunt mailen naar club@golfplatzborghees.com