Bestuur en Commissie

Het bestuur en de commissies van Golfclub Borghees stellen zich ten doel het golfspel en de
gezelligheid op Golfbaan Borghees te bevorderen. Dit doen zij met name door het organiseren van
toernooien, het deelnemen aan competities en het onderhouden van contacten met de
baaneigenaar en de Duitse golfbond (DGV).

Bestuur
Wim Hieltjes - Voorzitter
Lisa koenen - Penningmeester
Mark Brouwer - Bestuurslid

 
Commissies

Wedstrijd en toernooi commissie
Mark Brouwer - gecertificeerd Spielleiter 
Annemiek Jansen
Mike Jebson 
Rene van Velsen 
Wim Hieltjes 
Thekla Hieltjes 
Harry Berendts
Piet Duijf
Han Weber
Frank Nobel

Nieuwe leden commissie
Frank Nobel
Rob Woltering
Mike Jebson

  
Leden die zich graag willen inzetten voor de golfclub zijn van harte welkom.
U kunt mailen naar club@golfplatzborghees.com